Mynter for samling og investering

Hvert år så produseres det, og omsettes det, en rekke ulike mynter i Norge og hele verden.

I Norge er det eget myntverk som skaper gullmynter og annet vi kan velge å kjøpe for da enten samling eller med tanke på å senere videreselge.

Det er flere myntsamlere, og dermed kan dette være en langsiktig investering som også kanskje er noe mer artig enn si materialet mange av dem er laget ut av, nemlig gull. Samlere av mynter går for alt fra små beløp og mynter som er i sirkulasjon, til å ha større samlinger av ulike former for mynt og relaterte objekter. Disse sistnevnte kan fort bli verdt en større sum, og krever en viss tid og investering. Det er fristende å sammenlikne myntsamling med det velkjente frimerkesamlingen, for i bunn og grunn går det ut på å samle på en verdigjenstand som er utgitt i et visst opplag.

Det er noen hovedtyper av mynt som produseres av det Norske myntverket med hovedkvarter på Kongsberg. Hvorav noen er mer spesielle enn andre, og mer fordelaktige med tanke på investering og videresalg:

Sirkulasjonsmynter

Dette er de helt vanlige kronemyntene du har i lommeboken. Og er kanskje ikke av den største interessen for myntsamlere, med mindre de er av svært gammel årgang. Eller, dersom en ønsker komplette sett av norsk mynt.

Myntsett

Ved siden av sirkulasjonsmyntene produseres det hvert år et sett av mynter som kan kjøpes av privatpersoner for samling eller liknende. Disse settene kommer i stilful inpakning, og i ulike sett: Moderne og klassiske – årsset. Proofsett, og eksklusive proofsett.

Minnemynter

For mange er det kanskje dette som en tenker på når det er snakk om å kjøpe opp til samling fra myntverk. Dette er ulike kommerasjons mynter av historiske eller andre hendelser som utgis i et begrenset opplag og er svært populære i samlingen.

Medaljer

Vanskeligere å få kjøpt rett fra kilden er ulike medaljer. Men en finner disse på ulike samlerbørser.

Samlerbørser

Og det er samlerbørsene som er din venn når du ønsker å videreselge mynter du har fra myntverk. Dette kan være alt fra Facebook sider, til mer formelle fysiske treff, eller og ulike spesialistforhandlere rundt om i Norge.

Her omsettes det samlerobjekter, også mynter, og en kan både lære og erfare mye av samlere med lang erfaring. Dette er med andre ord rett sted å gå for deg som sitter på mynt og er usikker, eller som gjerne vil starte opp og å utvide kolleksjonen ved siden av myntverk.

Utbyttet av samlermynter

Skal du betale ned et lån, eller vil investere, kan dermed samlermynter være et spennende alternativ du kanskje ikke alt har tenkt på. Ofte ligger det ulike mynter rundt forbi, og en kan overraskes av hva en får tilbake for investering – eller allerede eide mynter.

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese videre om mynter og samlere. Dette kan fort bli en kombinasjon av investering og hobby som vil kunne gi avkastning over tid.