Hva er smartkontrakter?

Med enkle ord er smartkontrakter et sett med datakode (protokoller) som kjører på blokkjede teknologi og består av forhåndsdefinerte regler. Som regel definert av de som er med på å lage kontrakten, slik er det åpenhet og transparens.

Smartkontrakter hjelper til med å verifisere, håndheve og utføre digitale transaksjoner på en troverdig måte uten involvering av tredjeparter. Dette skaper åpenhet i all handel, være seg om det er kryptovalutahandel, eiendeler eller annet.

Enda bedre, i motsetning til vanlige kontrakter som bare definerer regler og straffer for en avtale, tar smartkontrakter dette et steg frem ved automatisk utføre de nevnte reglene og forpliktelsene. Dermed reduseres risikoen for svindel og svindel betraktelig.

For deg som har investert i krypto og følger med på Ethereum sin kurs for å få de beste deals er det mange gode grunner for å begynne å benytte eller være åpen for smartkontrakter. Samt, skal du ta opp et lån, eller nedbetale over nett så kan en smartkontrakt være lur dersom dette støttes.

Hva er fordelene med smarte kontrakter?

Ved å bruke smartkontrakter, og ja du kan også bruke dem for å få eller betale ned lån! Så får du en rekke fordeler. Det er mange fordeler, og her er noen av dem i helt tilfeldig rekkefølge:

Nøyaktighet: Ettersom smartkontrakter kjører på blokkjeder og er selvutløsende systemer så må de være presise så det ikke kommer noen feil. Dette kravet til koden gjør at det er en høy nøyaktighet, og man kan til og med forhindre menneskelige feil som å fylle ut skjemaer feil manuelt.

Hastighet: Ettersom alt fungerer online og ligger i et nettverk går ting kjappere. Det er ikke noen behov for å manuelt behandle hvert enkelt dokument.

Åpenhet: Alle vilkår og betingelser inkludert i en smart kontrakt blir grundig kontrollert og avtalt av alle involverte parter før kontrakten kodes. Dette sikrer total åpenhet til enhver tid. Det eliminerer også enhver tvist som kan oppstå senere.

Besparelser: Uten behovet for å involvere noen tredjepart, vil man kunne redusere drifts- og transaksjonskostnader betydelig. Dermed sparer man mye penger i retur.

Tidseffektiv: Større nøyaktighet, hastighet og sikkerhet sikrer at alle transaksjonsprosesser gjøres raskere.

Sikkerhet: Smarte kontrakter tilbyr det høyeste nivået av sikkerhetsstandarder ettersom den benytter seg av den beste datakrypterte teknologien.

Smartkontraker oppsummert

Det ligger i navnet smarte kontrakter er smarte! Her får du automatiserte prosesser, du får en trygg blokkjede teknologi og du kan lett både betale tilbake lån og å ta opp nye ved å programmere rett (som et eksempel).

Det er med andre ord få grunner, om noen, til å være skeptisk mot smartkontrakter og en datavennlig låntaker og – giver bør vurdere å bruke dem!

Ettersom smartkontrakter jo ganske greit og enkelt er automatiske programmer som kjører på, og er lagret på en blokkjede som og aktiveres når forhåndsbestemte betingelser er oppfylt. Kan du lett få dem til å automatisk betale tilbake når du har et visst antall midler på din krypto-lommebok for eksempel. Helt umiddelbart, og med sikkerhet på utfall, uten mellomledd og tidstap.