Boliglån

Har du et ønske om å kjøpe din egen bolig? Mange er usikre på hvordan de skal gå frem og hva bankene egentlig vektlegger når de gir ut boliglån. Vi skal gå gjennom hvordan bankene vurderer søknader om boliglån, samt hva du bør tenke gjennom før du sender inn din søknad.

 

Mange sparer gjerne til bolig i en BSU-konto samt en annen sparekonto. Hvis du skal kjøpe bolig for aller første gang, er det viktig at du har nok egenkapital til å dekke mellomlegget i lånesummen. Hvis du fortsatt er i spare-prosessen, vil det være lurt å bruke en lånekalkulator, slik at du vet hva du skal sikte deg inn mot.

 

En lånekalkulator vil aldri kunne gi deg en nøyaktig pris og renter forandrer seg hele tiden. Men en slik kalkulator vil gi deg en god pekepinn på hvor mye du sikte deg inn på å spare. Her legger du gjerne inn ønsket lånesummen, samt din eksisterende egenkapital og din samlede gjeld. Dette vil selvfølgelig endre seg over tid, og en kalkulator er derfor bare veiledende.

 

Når du skal kjøpe ny bolig må du alltid kunne dokumentere at du kan finansiere det eventuelle kjøpet. Dette kan du gjøre gjennom et finansieringsbevis. Hvis du ikke har dette, kan det hende at budet ditt ikke blir tatt seriøst under budrunde. Et finansieringsbevis kreves både av førstegangskjøpere og av andre med fast eiendom.

 

Hva er et finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis er et dokument som forteller selger at du faktisk kan finansiere kjøpet av boligen. Det er viktig å ha dette klart før du går på visninger, da du trenger beviset for å delta i budrunder. Et finansieringsbevis får du som regel av banken når du søker om et boliglån. De vil generelt minimum be om at du kan dokumentere gjeld, formue og inntekt.

 

Tiden før du får beviset vil variere fra bank til bank. Her blir også opplysningen du har gitt, tatt inn til vurdering. Som regel må du gi banken en kopi av selvangivelsen din fra det siste året, samt eventuelle lønnslipper og utbetalinger av trygdeytelse. Ventetiden avhenger av hvor raskt banken kan dokumentere opplysningene dine.

 

Det lønner seg derfor å skaffe et finansieringsbevis før du går på visninger. Bor du i en stor by, kan det fort bli budrunder og boliger går raskt. Det er tungt å miste drømmeboligen grunnet manglende finansieringsbevis. Sørg derfor for å gjøre dette i god tid før du planlegger å gå på visninger.

 

Det er enkelt grep du kan gjøre for å få en raskere prosess, og dette er å velge de rette bankene. Det er nemlig ikke alle banker som tilbyr boliglån over hele landet. Noen banker vil kun gi lån til mennesker som bor i bankens markedsområde. Sørg derfor for at banken er relevant før du sender inn søknaden din. Slik sikrer du en hurtigere prosess uten avbrytelser.

 

Boliglån kostnader og hva du bør låne

Som en tommelfingerregel, bør du aldri låne mer enn hva du vet du kan betale tilbake. Dette gjelder både kortsiktige og langsiktige lån. Det er viktig å ha god selvinnsikt og vurdere sin egen betjeningsevne. Her kan du for eksempel tenke over hvor sikker inntekten din er, og hva du kan regne med i tiden fremover av stabile inntekter.

 

Din betalingsevne vil også bli påvirket av andre eksisterende lån, renter og gebyrer. Ta derfor dette med i betraktning når du vurderer betalingsevnen din. Hvis du for eksempel har kreditt eller lån med flytende rente, er det viktig å tenke på at denne renten kan bli høyere med tiden. Selv om banken vil gjøre sin vurdering av deg, er det viktig at du også tenker gjennom dette.

 

Prisen på et boliglån vil variere fra person til person og bank til bank. Du betaler vanligvis termin-, etablerings-, og depotgebyrer samt den nominelle lånerenten. Din eksisterende gjeld, nedbetalingsplan og dine inntekter vil være med på å avgjøre hvor mye du skal betale i måneden. Jo mer du låner, desto dyrere blir det.

 

For å finne det beste og billigste lånet for din personlige situasjon, bør du alltid sammenligne ulike banker. Det smarteste du kan gjøre er å be om flere tilbud fra forskjellige banker, og deretter forhandle deg til bedre betingelser. Sett av god tid når du søker om boliglån og ikke velg det første og beste alternativet.

 

Hvordan får jeg boliglån

Det finnes mange ulike typer boliglån og bankene har forskjellige tilbud til aldersgrupper. Det viktigste banken ser på, er din betalingsvilje og evne. Har du nok inntekter til å dekke de eksisterende utgiftene dine på toppen av lånet? Planlegger du å søke om boliglån, kan det være lurt å lage et budsjett i forkant og følge dette nøye.

 

Da viser du banken at du er villig til å betale og du blir sett på som en attraktiv kunde. Det er alltid viktig at du gir banken alle de relevante opplysningene som kreves for å søke om lån. Unnlater du å gi viktig informasjon, kan du sitte igjen med et lån du ikke har evnen til å betjene. Dette kan fort skape problemer.

 

Et godt kundeforhold, god betalingsvilje og en inntekt som samsvarer med utgiftene dine, er alle viktige aspekter når du søker om lån. I tillegg må du ha en viss egenkapital allerede spart opp. Søker du sammen med andre, vil det være lettere å få lån. Det er også mulig å få boliglån med kausjonist, dersom du mangler deler av egenkapitalen.

 

Banken vil som regel være meget behjelpelige, og det lønner seg å kontakte dem for en rådgivningstime. Her kan du få gode tips og råd om hvordan du burde gå videre og hvilke steg du kan ta for å komme nærmere boligdrømmen. Husk alltid å søke hos flere ulike banker, slik at du kan sammenligne tilbud. Da får du det boliglånet som passer deg og din økonomi best.